Kampus Albertov soutěž

Hlavním cílem soutěže bylo navrhnout a integrovat dvě nové budovy do stávajícího kampusu Albertov. Budovy, které by sloužili nejenom pro výuku a bádání, ale zároveň poskytovali i další nezbytné služby a prostory pro vědecké pracovníky v 21. století.

Jednalo se o nevídanou příležitost na české poměry - velikostí, složitostí i krásným prostředím, do kterého byla zasazena.

 

investor:

   soutěž - součást týmu J+PA

místo stavby:

   Praha - Albertov

studie: 

   2015